Ubytovacie zariadenie ŽU v Liptovskom Mikuláši

Vitajte na stránkach Ubytovacieho zariadenia Žilinskej univerzity
v Liptovskom Mikuláši


Ubytovanie na internáte
Študenti IAS EF Žilinskej univerzity v Liptovskom Mikuláši majú zabezpečené ubytovanie na Ubytovacom zariadení Žilinskej univerzity v Liptovskom Mikuláši.
Poplatok za ubytovaného študenta je 40 € / mesiac.
Formulár prihlášky na ubytovanie: formulár

Platba za ubytovanie: Platby za ubytovanie sa realizujú bezhotovostným stykom a to prevodom na účet, inú platbu systém neakceptuje!
Príkaz na úhradu musí obsahovať:
Číslo účtu: 7000 282 847 / 8180
Variabilný symbol:150002
Konšt.symbol0308
Špec. symbol:Rodné číslo bez lomítka

Termíny úhrad za ubytovanie na akad.rok 2016/2017
Prvú platbu za posledné dve dekády mesiaca september (26€) a mesiace október a november 2016 ( spolu 106€) je nutné uhradiť do 7.9.2016
Ubytovať sa môže študent dňa 14.9.2016 alebo dňa 20.9.2016 v čase od 08,00 hod. do 14,00 hod.
Ďalšie termíny úhrady za ubytovanie nasledovne:
do 25.11.2016 za december 2016 a január 2017 (80 €)
do 25.1.2017 za február a marec 2017 (80 €)
do 25.3.2017 za apríl a máj 2017 (ak bude ubytovaný aj v mesiaci jún 2017, tak aj za tento mesiac) t.j. 80 €, alebo 120 €.

Pri ukončení ubytovania je študent povinný odhlásiť sa z ubytovania u pracovníka internátu, v opačnom prípade bude systém ubytovania generovať za aj započatý deň v mesiaci nedoplatok!

Pri ubytovaní študent uhradí v hotovosti podľa cenníka poplatok za vlastné elektrospotrebiče na zimný semester ( koncom februára 2017 na letný semester), jednorazový poplatok za pripojenie na internet 15€ na celý ak. rok a vratnú zálohu na elektronickú kartu 10€ a podpíše Zmluvu o ubytovaní.

Ubytovanie: v 2-lôžkových izbách, k dispozícii kuchynka, miestnosť na pranie a študovňa. Posteľnô bielizeň a lôžkoviny poskytuje Ubytovacie zariadenie.

K vystaveniu ubytovacieho preukazu si študent prinesie fotografiu 3x3,5 cm.
Copyright © 2012 Internát Inštitútu Aurela Stodolu. Všetky práva vyhradené.