Ubytovacie zariadenie ŽU v Liptovskom Mikuláši

Žiadosť o ubytovanie študenta na internáte IAS v Liptovskom Mikuláši

Priezvisko:*
Meno:*
Pohlavie:*
Muž Žena
Rodné číslo:  (bez lomítka)
Číslo OP:*
Dátum narodenia: * deň mesiac rok (v tvare 27.5.1987)
Bydlisko* Ulica Č.p.
Mesto PSČ
E-mail:*
Telefón:*
Budem študentom:*
1.ročníka EF 2.ročníka EF 3.ročníka EF BIVŠ iná škola
Žiadam o ubytovanie na izbe s počtom lôžok:
2 3
Mam záujem o ubytovanie na izbe číslo:
Poznámky:
* Označené údaje sú povinné
Súhlasím s použitím uvedených údajov pre potreby evidencie ubytovaných na internáte Detašovaného pracoviska Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám.
Copyright © 2012 Internát Inštitútu Aurela Stodolu. Všetky práva vyhradené.